Thứ 6, ngày 19/04/2024

Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-CODE Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

10/12/2021 07:46:04 - Lượt xem: 1052

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-CODE

Chi tiết

Thông báo về việc Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2021

09/12/2021 11:04:44 - Lượt xem: 1148

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2021

Chi tiết

Danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

07/12/2021 11:21:07 - Lượt xem: 2356

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

02/12/2021 10:08:24 - Lượt xem: 2641

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

24/11/2021 11:03:25 - Lượt xem: 2806

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển sinh CKII, CKI và BSNT năm 2021

Chi tiết

Nội dung ôn thi đầu vào môn Tiếng Anh

23/11/2021 09:35:44 - Lượt xem: 1578

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin nội dung ôn thi đầu vào môn Tiếng Anh

Chi tiết

Nội dung ôn tập tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2021

23/11/2021 09:32:18 - Lượt xem: 1441

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin nội dung ôn tập thi tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2021

Chi tiết

Nội dung ôn tập thi tuyển sinh Chuyên khoa I năm 2021

22/11/2021 15:50:53 - Lượt xem: 3458

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin nội dung ôn tập thi tuyển sinh Chuyên khoa I năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021

27/05/2021 10:09:41 - Lượt xem: 17623

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

24/10/2020 09:24:05 - Lượt xem: 3334

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

Chi tiết

Lịch ôn tuyển sinh Sau đại học năm 2020

13/08/2020 13:40:05 - Lượt xem: 2287

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch ôn tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết

Thay đổi thời gian thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

10/08/2020 16:52:09 - Lượt xem: 1829

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Thay đổi thời gian thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh ĐT trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

22/07/2020 13:50:46 - Lượt xem: 1423

Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh SĐH năm 2020

08/05/2020 14:39:35 - Lượt xem: 4397

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết