Thứ 4, ngày 22/05/2024

Thay đổi thời gian thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

10/08/2020 16:52:09 - Lượt xem: 1896

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Thay đổi thời gian thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh ĐT trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

22/07/2020 13:50:46 - Lượt xem: 1513

Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh SĐH năm 2020

08/05/2020 14:39:35 - Lượt xem: 4464

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết

Kế hoạch tuyển sinh SĐH tháng 8 năm 2020

08/05/2020 14:39:32 - Lượt xem: 2232

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học tháng 8 năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

15/08/2019 10:29:25 - Lượt xem: 3329

Chi tiết