Thứ 6, ngày 19/04/2024

Hủy công nhận tốt nghiệp ĐH và dừng cấp bằng BS Y khoa cho 3 SV K 47

12/08/2020 07:17:59 - Lượt xem: 3007

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hủy công nhận tốt nghiệp Đại học và dừng cấp bằng BS Y khoa cho 3 sinh viên K47

Chi tiết

Đào tạo cử nhân điều dưỡng chính quy

06/05/2016 13:52:22 - Lượt xem: 2381

Đào tạo cử nhân điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn; Có kiến thức khoa học cơ bản vững; Có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ đại học để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phục hồi sức khoẻ nhân dân, có khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

Chi tiết

Đào tạo bác sĩ đa khoa - Chuyên tu 4 năm

05/05/2016 09:36:26 - Lượt xem: 8058

Đào tạo bác sĩ đa khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được y học hiện đại với y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chi tiết

Đào tạo bác sỹ đa khoa chính quy

25/04/2016 10:29:00 - Lượt xem: 3839

Đào tạo bác sĩ đa khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được y học hiện đại với y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chi tiết

Đào tạo dược sỹ đại học - Chính quy

25/04/2016 10:01:58 - Lượt xem: 2623

Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và Y Dược học cơ sở vững; có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để cộng tác với Bác sĩ y khoa hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chi tiết