ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC - CHÍNH QUY

Bậc học: Đại học
Nhóm ngành đào tạo: Khoa học sức khoẻ
Ngành đào tạo: Dược
Chức danh tốt nghiệp: Dược sĩ
Mã số đào tạo:
Thời gian đào tạo: 5 năm
Hình thức đào tạo: Chính qui tập chung
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc BTVH
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên
Nơi làm việc sau tốt nghiệp: Các cơ sở Dược nhà nước và tư nhân có nhu cầu
Bậc sau đại học có thể học tiếp: Đào tạo sau đại học theo quy định hiện hành (Thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II)
Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
Khu vực tuyển sinh: Cả nước
Theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo
1. MÔ TẢ NHIỆM VỤ
Dược sĩ đại học có nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn sử dụng thuốc:

1.1. Hướng dẫn sử dụng thuốc thông thường chữa một số bệnh gặp trong cộng đồng.

1.2. Tư vấn cho thầy thuốc chỉ định thiuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

1.3. Thông tin thuốc cho cán bộ y tế, bệnh nhân và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc.

2. Bào chế và sản xuất thuốc:

2.1. Bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường và một số dạng thuốc mới.

2.2. Chế biến một số vị thuốc cổ truyền thông thường.

3.  Quản lý và cung ứng thuốc:

3.1. Tham gia vào việc đảm bảo chất lượng thuốc, cung ứng thuốc, một số dụng cụ y tế và mỹ phẩm..

3.2. Thực hiện các văn bản pháp qui về dược.

3.3. Tham gia lập, điều hành, triển khai kế hoạch về dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các hoạt động chuyên môn về dược trong các

 4.  Tự học và giúp đỡ đồng nghiệp::

4.1. Cập nhật các kiến thức về Y Dược học và về các lĩnh vực có liên quan, tham gia nghiên cứu khoa học và tham khảo dược một số tài liệu chuyên môn bằng tiếng nước ngoài.

4.2.  Phối hợp với đồng nghiệp tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ trung học và  sơ học về chuyên môn dược.

2. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và Y Dược học cơ sở vững; có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để cộng tác với Bác sĩ y khoa hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

3. QUỸ THỜI GIAN
1. Số năm học                            :          5 năm

2. Tổng số tuần học và thi            :          Tối đa 200 tuần

3. Tổng số tuần thi (kể cả ôn tập) :         29 tuần

4. Tổng số khối lượng kiến thức    :         270 đơn vị học trình (ĐVHT)

 

*  01 đơn vị học trình tương đương 15 tiết lý thuyết; 30 tiết thực tập tại phòng thí nghiệm, 45 tiết tại các bệnh viện, cộng đồng, học thể dục và quân sự.