Thứ 6, ngày 02/06/2023

Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 5 năm 2023

26/05/2023 12:14:54 - Lượt xem: 98

Đại học Thái Nguyên quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 5 năm 2023

Chi tiết

Kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2023

26/05/2023 12:08:12 - Lượt xem: 571

Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023

26/05/2023 12:02:15 - Lượt xem: 81

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023

Chi tiết

Công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2022)

11/11/2022 18:27:54 - Lượt xem: 1457

Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận học viên đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2022)

Chi tiết

Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

21/10/2022 10:16:02 - Lượt xem: 4904

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Danh sách đủ điều kiện dự thi Sau đại học - Đợt 2

11/10/2022 15:26:01 - Lượt xem: 2265

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách đủ điều kiện dự thi Sau đại học - Đợt 2

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

23/09/2022 10:46:44 - Lượt xem: 2939

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2022 (Đợt 2)

16/09/2022 20:39:15 - Lượt xem: 5579

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2022 (Đợt 2)

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

11/07/2022 16:33:33 - Lượt xem: 5415

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

11/07/2022 16:25:00 - Lượt xem: 5074

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

29/06/2022 16:30:29 - Lượt xem: 1051

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

24/03/2022 10:40:12 - Lượt xem: 1686

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

24/03/2022 10:36:26 - Lượt xem: 4477

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm 2021

20/01/2022 10:08:56 - Lượt xem: 3796

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2021

31/12/2021 23:06:23 - Lượt xem: 2267

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2021

Chi tiết