Thứ 6, ngày 22/09/2023

Hướng dẫn đăng ký online dự thi tuyển sinh sau đại học, đợt 2 năm 2023

18/09/2023 09:47:24 - Lượt xem: 427

Phòng Đào tạo bộ phận Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Hướng dẫn thí sinh đăng ký online dự thi tuyển sinh sau đại học, đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/09/2023 17:31:54 - Lượt xem: 1218

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo Kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023 - Đợt 1

14/09/2023 07:48:10 - Lượt xem: 300

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả chấm phúc khảo thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023 - Đợt 1

Chi tiết

Thông báo thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển Thạc sĩ năm 2023 (đợt 2)

07/09/2023 15:50:48 - Lượt xem: 537

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển Thạc sĩ năm 2023 (đợt 2)

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

31/08/2023 17:34:40 - Lượt xem: 807

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

Chi tiết

Thông báo Phúc khảo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

25/08/2023 21:01:08 - Lượt xem: 595

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Phúc khảo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

25/08/2023 20:55:05 - Lượt xem: 468

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

Chi tiết

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

25/08/2023 20:48:19 - Lượt xem: 1319

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

Chi tiết

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh chuyên khoa II, chuyên khoa I năm 2023 đợt 1

17/08/2023 14:28:26 - Lượt xem: 954

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh chuyên khoa II, chuyên khoa I năm 2023 đợt 1

Chi tiết

Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2023

16/08/2023 11:45:15 - Lượt xem: 1585

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

14/08/2023 10:40:22 - Lượt xem: 853

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

Chi tiết

Thông báo Môn thi Chuyên ngành đối tượng Chuyên khoa I

07/08/2023 14:22:35 - Lượt xem: 796

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Môn thi Chuyên ngành đối tượng CKI ngành Điều dưỡng và CKI Ngành Xét nghiệm y học

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

03/08/2023 08:30:27 - Lượt xem: 457

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

Chi tiết

Thông báo về việc thay đổi thông tin tại Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2023 và thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2023

02/08/2023 10:38:08 - Lượt xem: 714

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc thay đổi thông tin tại Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2023 và thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

25/07/2023 10:33:44 - Lượt xem: 1117

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Chi tiết