Thứ 2, ngày 24/01/2022

Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm 2021

20/01/2022 10:08:56 - Lượt xem: 47

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2021

31/12/2021 23:06:23 - Lượt xem: 392

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2021

Chi tiết

Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-CODE Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

10/12/2021 07:46:04 - Lượt xem: 116

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-CODE

Chi tiết

Thông báo về việc Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2021

09/12/2021 11:04:44 - Lượt xem: 125

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2021

Chi tiết

Danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

07/12/2021 11:21:07 - Lượt xem: 484

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

02/12/2021 10:08:24 - Lượt xem: 578

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

24/11/2021 11:03:25 - Lượt xem: 1234

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển sinh CKII, CKI và BSNT năm 2021

Chi tiết

Nội dung ôn thi đầu vào môn Tiếng Anh

23/11/2021 09:35:44 - Lượt xem: 240

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin nội dung ôn thi đầu vào môn Tiếng Anh

Chi tiết

Nội dung ôn tập tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2021

23/11/2021 09:32:18 - Lượt xem: 252

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin nội dung ôn tập thi tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2021

Chi tiết

Nội dung ôn tập thi tuyển sinh Chuyên khoa I năm 2021

22/11/2021 15:50:53 - Lượt xem: 1183

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin nội dung ôn tập thi tuyển sinh Chuyên khoa I năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021

27/05/2021 10:09:41 - Lượt xem: 11511

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

24/10/2020 09:24:05 - Lượt xem: 1992

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

Chi tiết

Lịch ôn tuyển sinh Sau đại học năm 2020

13/08/2020 13:40:05 - Lượt xem: 1285

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch ôn tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết

Thay đổi thời gian thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

10/08/2020 16:52:09 - Lượt xem: 958

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Thay đổi thời gian thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết