Thứ 7, ngày 02/07/2022

Công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

29/06/2022 16:30:29 - Lượt xem: 56

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

24/03/2022 10:40:12 - Lượt xem: 887

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

24/03/2022 10:36:26 - Lượt xem: 2548

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm 2021

20/01/2022 10:08:56 - Lượt xem: 2541

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2021

31/12/2021 23:06:23 - Lượt xem: 1429

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2021

Chi tiết

Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-CODE Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

10/12/2021 07:46:04 - Lượt xem: 238

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-CODE

Chi tiết

Thông báo về việc Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2021

09/12/2021 11:04:44 - Lượt xem: 220

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2021

Chi tiết

Danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

07/12/2021 11:21:07 - Lượt xem: 734

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

02/12/2021 10:08:24 - Lượt xem: 939

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

24/11/2021 11:03:25 - Lượt xem: 1630

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển sinh CKII, CKI và BSNT năm 2021

Chi tiết

Nội dung ôn thi đầu vào môn Tiếng Anh

23/11/2021 09:35:44 - Lượt xem: 341

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin nội dung ôn thi đầu vào môn Tiếng Anh

Chi tiết

Nội dung ôn tập tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2021

23/11/2021 09:32:18 - Lượt xem: 405

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin nội dung ôn tập thi tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2021

Chi tiết

Nội dung ôn tập thi tuyển sinh Chuyên khoa I năm 2021

22/11/2021 15:50:53 - Lượt xem: 1784

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin nội dung ôn tập thi tuyển sinh Chuyên khoa I năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021

27/05/2021 10:09:41 - Lượt xem: 13937

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết