Thứ 7, ngày 13/07/2024

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

27/06/2024 10:39:47 - Lượt xem: 3463

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2024

05/06/2024 17:16:36 - Lượt xem: 3471

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2024

Chi tiết

Lịch thi Tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

05/06/2024 17:02:27 - Lượt xem: 1867

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi Tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

Chi tiết

Danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

31/05/2024 15:42:04 - Lượt xem: 2337

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

Chi tiết

Danh sách phòng thi đối tượng Chuyên khoa I, Chuyên khoa II đợt 1 năm 2024

14/05/2024 10:18:59 - Lượt xem: 1203

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách phòng thi đối tượng Chuyên khoa I, Chuyên khoa II đợt 1 năm 2024

Chi tiết

Đề án tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ năm 2024

24/04/2024 10:14:18 - Lượt xem: 1122

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Đề án tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ năm 2024

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2024

22/04/2024 14:36:15 - Lượt xem: 720

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2024

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

20/04/2024 08:04:51 - Lượt xem: 10058

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

Chi tiết

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2024

17/04/2024 16:56:45 - Lượt xem: 6407

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2024

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Thạc sĩ năm 2024

16/04/2024 08:57:03 - Lượt xem: 1452

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

29/02/2024 12:30:49 - Lượt xem: 4905

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế đợt 2 năm 2023

27/12/2023 13:54:58 - Lượt xem: 3058

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Kết quả chấm thi phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

26/12/2023 08:26:45 - Lượt xem: 1676

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả chấm thi phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/12/2023 11:18:22 - Lượt xem: 4470

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

08/12/2023 11:17:29 - Lượt xem: 3963

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết