Thứ 7, ngày 03/12/2022

Công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2022)

11/11/2022 18:27:54 - Lượt xem: 274

Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận học viên đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2022)

Chi tiết

Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

21/10/2022 10:16:02 - Lượt xem: 1152

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Danh sách đủ điều kiện dự thi Sau đại học - Đợt 2

11/10/2022 15:26:01 - Lượt xem: 960

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách đủ điều kiện dự thi Sau đại học - Đợt 2

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

23/09/2022 10:46:44 - Lượt xem: 1519

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2022 (Đợt 2)

16/09/2022 20:39:15 - Lượt xem: 2504

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2022 (Đợt 2)

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

11/07/2022 16:33:33 - Lượt xem: 4340

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Đề án tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

11/07/2022 16:25:00 - Lượt xem: 3104

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Chi tiết

Công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

29/06/2022 16:30:29 - Lượt xem: 772

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2022-2024 (đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2022)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

24/03/2022 10:40:12 - Lượt xem: 1357

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

24/03/2022 10:36:26 - Lượt xem: 3787

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm 2021

20/01/2022 10:08:56 - Lượt xem: 3311

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm 2021

Chi tiết

Thông báo công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2021

31/12/2021 23:06:23 - Lượt xem: 1972

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2021

Chi tiết

Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-CODE Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

10/12/2021 07:46:04 - Lượt xem: 349

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-CODE

Chi tiết

Thông báo về việc Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2021

09/12/2021 11:04:44 - Lượt xem: 336

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo về việc Thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2021

Chi tiết

Danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

07/12/2021 11:21:07 - Lượt xem: 964

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách phòng thi các thí sinh dự thi Sau đại học năm 2021

Chi tiết