Thứ 7, ngày 13/07/2024

Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông ngành y khoa trình độ đại học năm 2021

04/04/2022 09:05:23 - Lượt xem: 11792

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông ngành y khoa trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp lê trình độ đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học năm 2021

13/12/2021 14:23:17 - Lượt xem: 3180

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp lê trình độ đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học năm 2021

Chi tiết

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2021

13/12/2021 14:20:56 - Lượt xem: 2053

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2021

Chi tiết

Thông báo Điểm trúng tuyển liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học ngành Dược học năm 2021 (đợt 2) và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

12/12/2021 11:08:54 - Lượt xem: 3142

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Điểm trúng tuyển liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học ngành Dược học năm 2021 (đợt 2) và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

Chi tiết

Thông báo Điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH ngành kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2021 và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

11/12/2021 15:40:32 - Lượt xem: 1953

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH ngành kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2021 và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

Chi tiết

Thông báo thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên ĐH hệ VLVH (đợt 1) năm 2021 ngành Điều dưỡng

03/12/2021 15:23:32 - Lượt xem: 1528

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên ĐH hệ VLVH (đợt 1) năm 2021 ngành Điều dưỡng

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH hệ VLVH (đợt 2) năm 2021 ngành Điều dưỡng và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

29/11/2021 15:23:17 - Lượt xem: 1544

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH hệ VLVH (đợt 2) năm 2021 ngành Điều dưỡng và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

Chi tiết

Thông báo danh sách thí sinh trùng trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

16/09/2021 16:31:26 - Lượt xem: 10070

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận danh sách thí sinh trùng trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết

Thông báo nhập học trực tuyến đối với thí sinh trung tuyển ĐH liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021 (đợt 1)

25/08/2021 14:06:20 - Lượt xem: 3454

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo nhập học trực tuyến đối với thí sinh trung tuyển ĐH liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021 (đợt 1)

Chi tiết

Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021

12/08/2021 11:27:52 - Lượt xem: 7567

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng ĐH chính quy năm 2021

30/07/2021 14:30:12 - Lượt xem: 5041

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng ĐH chính quy năm 2021

Chi tiết

Thông báo kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành y tế cho SV .... tại Trường ĐHYD, ĐHTN

27/07/2021 08:52:14 - Lượt xem: 1359

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành y tế cho SV .... tại Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

27/07/2021 08:50:58 - Lượt xem: 2436

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

Chi tiết

Thông báo điều chỉnh thời gian công bố điểm trúng tuyển và thời gian nhập học tuyển sinh liên thông chính quy trình độ đại học năm 2021

21/07/2021 09:55:30 - Lượt xem: 6438

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điều chỉnh thời gian công bố điểm trúng tuyển và thời gian nhập học tuyển sinh liên thông chính quy trình độ đại học năm 2021

Chi tiết