Thứ 7, ngày 13/07/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại:

Điện thoại:

Email:

Website: http://tuyensinh.tump.edu.vn

Facebook: