Thứ 6, ngày 19/04/2024

Thông báo tuyển sinh ĐT trình độ Ths đợt 2 năm 2020

22/07/2020 13:53:32 - Lượt xem: 2231

Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Chi tiết

Lịch ôn tuyển sinh Sau đại học 2016

30/07/2016 14:34:08 - Lượt xem: 2480

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Cao học Nội khoa

05/05/2016 10:57:33 - Lượt xem: 1735

Cao học Nội khoa (Master of Internal Medicine)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành nội khoa

05/05/2016 10:53:15 - Lượt xem: 2336

Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa (Program for first Degree Specialist in Internal Medicine)

Chi tiết