Chủ nhật, ngày 25/02/2018

Lịch ôn tuyển sinh Sau đại học 2016

30/07/2016 14:34:08 - Lượt xem: 803

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Cao học Nội khoa

05/05/2016 10:57:33 - Lượt xem: 463

Cao học Nội khoa (Master of Internal Medicine)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành nội khoa

05/05/2016 10:53:15 - Lượt xem: 568

Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa (Program for first Degree Specialist in Internal Medicine)

Chi tiết