Thứ 2, ngày 11/12/2017

Lịch ôn tuyển sinh Sau đại học 2016

30/07/2016 14:34:08 - Lượt xem: 724

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Cao học Nội khoa

05/05/2016 10:57:33 - Lượt xem: 405

Cao học Nội khoa (Master of Internal Medicine)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành nội khoa

05/05/2016 10:53:15 - Lượt xem: 506

Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa (Program for first Degree Specialist in Internal Medicine)

Chi tiết