Thứ 7, ngày 13/07/2024

Thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

19/09/2023 08:47:32 - Lượt xem: 2979

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết

Thông báo công khai kết quả xét tuyển đại học liên thông chính quy năm 2023

31/08/2023 16:42:06 - Lượt xem: 5903

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai kết quả xét tuyển đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023

24/08/2023 11:50:27 - Lượt xem: 5661

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023

24/08/2023 11:48:44 - Lượt xem: 5080

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023

Chi tiết

Thông báo danh sách thí sinh nộp minh chứng thành tích học tập xét tuyển đại học năm 2023 (Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT - mã PTXT: 200)

02/08/2023 10:20:29 - Lượt xem: 4765

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách thí sinh nộp minh chứng thành tích học tập xét tuyển đại học năm 2023 (Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT - mã PTXT: 200)

Chi tiết

Thông báo nộp phí xét tuyển đại học năm 2023 - phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

29/07/2023 09:03:42 - Lượt xem: 7698

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo nộp phí xét tuyển đại học năm 2023 - phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

Chi tiết

Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và nâng cấp phần mềm xét tuyển sinh năm 2023

29/07/2023 09:02:21 - Lượt xem: 1263

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và nâng cấp phần mềm xét tuyển sinh năm 2023

Chi tiết

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành trình độ đại học chính quy năm 2023

25/07/2023 10:37:02 - Lượt xem: 1967

Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành trình độ đại học chính quy năm 2023

Chi tiết

Công khai kết quả xét tuyển sớm sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

05/07/2023 23:23:23 - Lượt xem: 9590

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công khai kết quả xét tuyển sớm sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

Chi tiết

Công khai kết quả xét tuyển sớm theo Đề án của Trường năm 2023, mã phương thức xét tuyển 303

05/07/2023 23:19:53 - Lượt xem: 4882

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công khai kết quả xét tuyển sớm theo Đề án của Trường năm 2023, mã phương thức xét tuyển 303

Chi tiết

Công khai danh sách đủ điều kiện trúng tuyển đại học phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023

05/07/2023 23:11:33 - Lượt xem: 4555

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai danh sách đủ điều kiện trúng tuyển đại học phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo Danh sách thí sinh báo cáo đề tài nghiên cứu trong kỳ thi KHKT cấp Quốc gia, Quốc tế ĐKXT thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (PTXT301)

03/07/2023 17:17:23 - Lượt xem: 981

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Danh sách thí sinh báo cáo đề tài nghiên cứu trong kỳ thi KHKT cấp Quốc gia, Quốc tế ĐKXT thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (PTXT301)

Chi tiết

Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 (Phương thức xét tuyển: 301, 303, 402)

03/07/2023 10:17:10 - Lượt xem: 8761

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 (Phương thức xét tuyển: 301, 303, 402)

Chi tiết

Thông báo nộp minh chứng điểm cộng thành tích học tập xét tuyển đại học năm 2023 (phương thức xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông - mã PTXT 200)

14/06/2023 18:14:43 - Lượt xem: 8319

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo nộp minh chứng điểm cộng thành tích học tập xét tuyển đại học năm 2023 (phương thức xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông - mã PTXT 200)

Chi tiết

Thông báo Hướng dẫn nộp phí xét tuyển đại học năm 2023 (Cho các PTXT: 301,303,402)

09/06/2023 10:50:50 - Lượt xem: 4444

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Hướng dẫn nộp phí xét tuyển đại học năm 2023 (Cho các PTXT: 301,303,402)

Chi tiết