Thứ 4, ngày 22/05/2024

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

01/06/2023 14:37:00 - Lượt xem: 18418

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

30/05/2023 22:05:36 - Lượt xem: 41060

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Chi tiết

Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm 2023

30/05/2023 16:40:32 - Lượt xem: 907

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm 2023

Chi tiết

Danh sách giảng viên toàn thời gian năm 2023

30/05/2023 16:39:24 - Lượt xem: 1073

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Danh sách giảng viên toàn thời gian năm 2023

Chi tiết