Thứ 2, ngày 18/01/2021

Hướng dẫn thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học

06/10/2020 20:39:20 - Lượt xem: 639

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 và thời gian, thủ tục xác nhận nhập học

05/10/2020 08:25:01 - Lượt xem: 1828

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 và thời gian, thủ tục xác nhận nhập học

Chi tiết

Tóm tắt đề án tuyển sinh

30/09/2020 08:26:52 - Lượt xem: 750

Tóm tắt đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

Chi tiết

Thông báo tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh năm 2020

01/09/2020 14:48:05 - Lượt xem: 1633

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh năm 2020

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển các ngành Đại học chính quy năm 2020 diện tuyển thẳng

20/08/2020 07:58:35 - Lượt xem: 1723

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển các ngành Đại học chính quy năm 2020 diện tuyển thẳng

Chi tiết

Công nhận thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy theo kết quả học tập THPT tại Trường Đại học Y - Dược năm 2020

11/08/2020 07:58:38 - Lượt xem: 2033

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy theo kết quả học tập THPT tại Trường Đại học Y - Dược năm 2020

Chi tiết

Thông báo kế hoạch nhập học cho tân sinh viên liên thông (đợt 1, năm 2020)

11/08/2020 07:51:36 - Lượt xem: 1742

Thực hiện kế hoạch nhập học cho sinh viên liên thông trúng tuyển đợt 1 năm 2020, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tới tân sinh viên những nội dung sau:

Chi tiết

Công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ ĐH ngành ĐD hình thức ĐT VLVH năm 2020

06/08/2020 16:05:14 - Lượt xem: 696

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ ĐH ngành ĐD hình thức ĐT VLVH năm 2020

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển liên thông chính quy năm 2020 (đợt 1)

06/08/2020 08:10:28 - Lượt xem: 1892

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo điểm trúng tuyển liên thông chính quy năm 2020 (đợt 1)

Chi tiết

Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020

22/06/2020 07:10:57 - Lượt xem: 636

Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông báo về việc thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020

Chi tiết

Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2020

10/06/2020 14:26:29 - Lượt xem: 1351

Phụ lục: Lịch tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên ĐH hình thức VLVH năm 2020 (đợt 1)

20/05/2020 09:45:00 - Lượt xem: 803

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên ĐH hình thức VLVH năm 2020 (đợt 1)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học năm học 2020-2021

20/05/2020 09:44:03 - Lượt xem: 3853

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học năm học 2020-2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh lưu học sinh trình độ đại học năm học 2020-2021

11/05/2020 07:46:08 - Lượt xem: 991

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh lưu học sinh trình độ đại học năm học 2020-2021

Chi tiết

Tuyển sinh ngành Điều dưỡng từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học hình thức VLVH năm 2020 (đợt 1)

13/04/2020 09:59:26 - Lượt xem: 691

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh ngành Điều dưỡng từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học hình thức VLVH năm 2020 (đợt 1)

Chi tiết