Thứ 7, ngày 25/05/2024

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

01/06/2023 14:37:00 - Lượt xem: 18476

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

30/05/2023 22:05:36 - Lượt xem: 41154

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Chi tiết

Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm 2023

30/05/2023 16:40:32 - Lượt xem: 910

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Danh sách giảng viên thỉnh giảng năm 2023

Chi tiết

Danh sách giảng viên toàn thời gian năm 2023

30/05/2023 16:39:24 - Lượt xem: 1077

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Danh sách giảng viên toàn thời gian năm 2023

Chi tiết

Điều chỉnh thời gian kiến nghị kết quả tuyển sinh chính quy năm 2022

21/09/2022 14:54:55 - Lượt xem: 2294

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Điều chỉnh thời gian kiến nghị kết quả tuyển sinh chính quy năm 2022

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học Chính quy năm 2022

16/09/2022 21:05:07 - Lượt xem: 9403

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học Chính quy năm 2022

Chi tiết

Gia hạn nộp phí xét tuyển đại học năm 2022 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp Trung học phổ thông

12/09/2022 11:56:25 - Lượt xem: 2380

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Gia hạn nộp phí xét tuyển đại học năm 2022 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp Trung học phổ thông

Chi tiết

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ 2022 chưa nộp lệ phí tuyển sinh

08/09/2022 18:09:44 - Lượt xem: 2803

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ 2022 chưa nộp lệ phí tuyển sinh

Chi tiết

Bổ sung thời gian nộp phí xét tuyển Đại học năm 2022

25/08/2022 17:20:50 - Lượt xem: 1498

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Bổ sung thời gian nộp phí xét tuyển ĐH năm 2022

Chi tiết

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với học sinh bồi dưỡng dự bị đại học tuyển sinh các ngành trình độ đại học năm 2022

04/08/2022 09:49:37 - Lượt xem: 1791

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với học sinh bồi dưỡng dự bị đại học tuyển sinh các ngành trình độ đại học năm 2022

Chi tiết

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022

04/08/2022 09:45:16 - Lượt xem: 1223

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022

Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến phương thức xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

22/07/2022 11:01:41 - Lượt xem: 25530

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến phương thức xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Chi tiết

Công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

21/07/2022 17:49:24 - Lượt xem: 4462

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

Chi tiết

Công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường

21/07/2022 17:42:37 - Lượt xem: 2472

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường

Chi tiết

Công khai danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do ĐHQG Hà Nội tổ chức

21/07/2022 17:37:35 - Lượt xem: 1806

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học ngành Y khoa phương thức sử dụng kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do ĐHQG Hà Nội tổ chức

Chi tiết