Chủ nhật, ngày 26/05/2024

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2022

15/07/2022 14:29:39 - Lượt xem: 5731

Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2022

Chi tiết

Danh sách giảng viên thỉnh giảng

28/06/2022 10:46:18 - Lượt xem: 555

Chi tiết

Danh sách giảng viên toàn thời gian

28/06/2022 10:45:49 - Lượt xem: 546

Chi tiết

Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

23/06/2022 18:56:11 - Lượt xem: 7798

Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Chi tiết

Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông ngành y khoa trình độ đại học năm 2021

04/04/2022 09:05:23 - Lượt xem: 11664

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông ngành y khoa trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp lê trình độ đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học năm 2021

13/12/2021 14:23:17 - Lượt xem: 3107

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp lê trình độ đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học năm 2021

Chi tiết

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2021

13/12/2021 14:20:56 - Lượt xem: 2007

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2021

Chi tiết

Thông báo Điểm trúng tuyển liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học ngành Dược học năm 2021 (đợt 2) và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

12/12/2021 11:08:54 - Lượt xem: 3078

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Điểm trúng tuyển liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học ngành Dược học năm 2021 (đợt 2) và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

Chi tiết

Thông báo Điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH ngành kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2021 và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

11/12/2021 15:40:32 - Lượt xem: 1902

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học hình thức VLVH ngành kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2021 và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

Chi tiết

Thông báo thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên ĐH hệ VLVH (đợt 1) năm 2021 ngành Điều dưỡng

03/12/2021 15:23:32 - Lượt xem: 1480

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên ĐH hệ VLVH (đợt 1) năm 2021 ngành Điều dưỡng

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH hệ VLVH (đợt 2) năm 2021 ngành Điều dưỡng và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

29/11/2021 15:23:17 - Lượt xem: 1483

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH hệ VLVH (đợt 2) năm 2021 ngành Điều dưỡng và hướng dẫn xác nhận, làm thủ tục nhập học

Chi tiết

Thông báo danh sách thí sinh trùng trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

16/09/2021 16:31:26 - Lượt xem: 9938

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận danh sách thí sinh trùng trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết

Thông báo nhập học trực tuyến đối với thí sinh trung tuyển ĐH liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021 (đợt 1)

25/08/2021 14:06:20 - Lượt xem: 3398

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo nhập học trực tuyến đối với thí sinh trung tuyển ĐH liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021 (đợt 1)

Chi tiết

Đề án tuyến sinh trình độ đại học năm 2021

12/08/2021 11:27:52 - Lượt xem: 7475

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Chi tiết