Chủ nhật, ngày 26/05/2024

Đề án tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ năm 2024

24/04/2024 10:14:18 - Lượt xem: 688

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai Đề án tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ năm 2024

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2024

22/04/2024 14:36:15 - Lượt xem: 426

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2024

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

20/04/2024 08:04:51 - Lượt xem: 6712

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

Chi tiết

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2024

17/04/2024 16:56:45 - Lượt xem: 4784

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2024

Chi tiết

Đề án tuyển sinh Thạc sĩ năm 2024

16/04/2024 08:57:03 - Lượt xem: 963

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

29/02/2024 12:30:49 - Lượt xem: 4319

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế đợt 2 năm 2023

27/12/2023 13:54:58 - Lượt xem: 2721

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Kết quả chấm thi phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

26/12/2023 08:26:45 - Lượt xem: 1451

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả chấm thi phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/12/2023 11:18:22 - Lượt xem: 3885

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

08/12/2023 11:17:29 - Lượt xem: 3532

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Danh sách phòng thi đối tượng Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú đợt 2 năm 2023

06/12/2023 11:18:17 - Lượt xem: 2241

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách phòng thi đối tượng Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú đợt 2 năm 2023

05/12/2023 16:23:44 - Lượt xem: 2152

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Đăng ký thông tin xét tuyển thẳng Bác sĩ nội trú năm 2023

07/10/2023 09:26:50 - Lượt xem: 2549

Bộ phận Sau đại học, phòng Đào tạo thông báo tới thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển thẳng Bác sĩ nội trú năm 2023

Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký online dự thi tuyển sinh sau đại học, đợt 2 năm 2023

18/09/2023 09:47:24 - Lượt xem: 4127

Phòng Đào tạo bộ phận Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Hướng dẫn thí sinh đăng ký online dự thi tuyển sinh sau đại học, đợt 2 năm 2023

Chi tiết