Bước 1: Thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự thi tuyển sinh (bản cứng) theo mẫu (mẫu đính kèm Thông báo Tuyển sinh Sau đại học năm 2023)

Bước 2: Thí sinh khai thông tin dự thi theo đường link dưới đây:

- Đăng ký dự thi tuyển sinh chuyên khoa I: Tại đây

- Đăng ký dự thi tuyển sinh chuyên khoa II:Tại đây

Lưu ý:

- Tất cả thí sinh dự thi phải đăng ký online dự thi trước khi nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đào tạo.

- Thông tin đăng kí online phải trùng khớp với thông tin ghi trong hồ sơ dự thi (bản cứng) nộp tại phòng Đào tạo.