Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKII - CN Sản phụ khoa: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKII - CN Da liễu: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKII - CN Nội khoa: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKII - CN Ngoại khoa: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKII - CN Nhi khoa: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKII - CN Tai mũi họng: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKII - CN Y tế công cộng: Xem chi tiết tại đây;