Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Chẩn đoán hình ành: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Da liễu: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Dược lý - Dược lâm sàng: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Điều dưỡng: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Gây mê hồi sức: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Lao: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Nội khoa: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Ngoại khoa: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Nhãn khoa: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Nhi khoa: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Phục hồi chức năng: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Răng Hàm Mặt: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Sản phụ khoa: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Tai mũi họng: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Tâm thần: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Ung thư: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Xét nghiệm y học: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Y học cổ truyền: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Y học gia đình: Xem chi tiết tại đây;

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng CKI - CN Y tế công cộng: Xem chi tiết tại đây;