- Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Định hướng chuyên khoa Thần kinh

- Xoa bóp bấm huyệt

- Định hướng chuyên khoa Da liễu

 

Căn cứ vào danh sách các học viên đã đăng ký online các khóa đào tạo liên tục, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tới các học viên những nội dung sau:

I. Các khóa đào tạo đủ điều kiện khai giảng:

1. Căn cứ vào số lượng học viên đã đăng ký, Nhà trường sẽ tổ chức khai giảng các khóa đào tạo sau:

- Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Định hướng chuyên khoa Thần kinh

- Xoa bóp bấm huyệt

2.  Nộp hồ sơ và chi phí đào tạo

- Thời gian: Từ ngày 01/7/2019 đến 05/7/2019

- Nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (tầng 4, tòa nhà 11 tầng), Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Nộp chi phí đào tạo tại Phòng KH-TC (tầng 2, tòa nhà 11 tầng); Mức thu chi phí đào tạo theo như thông báo ban đầu.

3. Khai giảng: 08h00 ngày 08/7/2019, tại Phòng họp 4 (tầng 8, tòa nhà 11 tầng)

II. Các khóa đào tạo chưa đủ điều kiện khai giảng:

- Định hướng chuyên khoa Da liễu

Do chưa đủ số lượng học viên để mở lớp nên Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ của học viên đăng ký học. Khi có đủ số lượng học viên, Trường sẽ thông báo tới học viên kế hoạch khai giảng khóa học.

 

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO