THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2019

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn mở tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên năm 2019, cụ thể như sau:

1.   Các khóa đào tạo

Tên khóa đào tạo Đối tượng tuyển sinh Số HV dự kiến/lớp

Dự kiến chi phí ĐT (đ/1HV)

Chứng nhận/chứng chỉ Thời gian, hình thức đào tạo
Định hướng chuyên khoa Thần kinh

Bác sĩ đa khoa

20-30 12.000.000 Chứng chỉ 6 tháng (học tập trung thành 3 kỳ, mỗi kỳ 2 tháng)
Định hướng chuyên khoa Da liễu Bác sĩ 20-30 12.000.000 Chứng chỉ

Học tập trung 6 tháng

Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh BSĐK; BSYHDP 20-30 18.000.000 Chứng chỉ

Học tập trung 9 tháng


        Ghi chú: Căn cứ theo số lượng học viên, Nhà trường sẽ điều chỉnh mức chi phí đào tạo cho phù hợp. Học viên nộp chi phí đào tạo khi đến nhập học.

2. Hồ sơ đăng ký học bao gồm:

2.1. Phiếu đăng ký học khoá đào tạo ngắn hạn (theo mẫu).Bấm vào đây để tải mẫu đơn

2.2. Quyết định cử đi học của cơ quan quản lý trực tiếp (Đối với học viên đang công tác và nộp khi nhập học).

2.3. Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học (Phù hợp với đối tượng dự tuyển).

2.4. Bản sao giấy khai sinh.

2.5. Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan (nếu trong biên chế Nhà nước) hoặc cơ quan hành chính nơi cư trú.

2.6. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ quan khám, chữa bệnh có đủ thẩm quyền cấp (thời hạn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ đăng ký học).

2.7. Hai ảnh mới chụp không quá 6 tháng (cỡ 3 x 4 cm).

2.8. Các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 23 cm x 33 cm. Bên ngoài ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, cơ quan công tác và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ.

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Phòng Đào tạo Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

- Địa chỉ: 284 – Đường  Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại liên hệ: 02083 854 504; 02083 655 652; 0966590665; 0917 505 895

- Email: thanhloandhydtn@gmail.com.

(Học viên bấm vào đây để đăng ký online trước khi nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên thông báo tuyển sinh tại địa chỉ Website: www.tuyensinh.tump.edu.vn).

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo tuyển sinh.

       Dự kiến: nhận hồ sơ từ 15/5/2019 đến 30/6/2019 và khai giảng vào 01/7/2019.

       Nhà trường sẽ thông báo và gửi Giấy triệu tập đến học viên khi đủ điều kiện mở lớp đào tạo.

            * Chi tiết xem tại Website: www.tuyensinh.tump.edu.vn
        Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Các SYT, các cơ sở Y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện;        

- Các Khoa/Bộ môn liên quan;

- Phòng CNTT-TN (đăng Website);                                                            

- Lưu VT, ĐT.                          

                                                                                                       GS.TS. Nguyễn Văn Sơn