Thông báo chi tiết xem tại đây;

Link đăng kí học xem tại đây;