- Tên trường: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

- Sứ mệnh: "Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo cán bộ Y Dược có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước"

- Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên.

- Địa chỉ trang Web: www.tump.edu.vn

- Địa chỉ Website tuyển sinh: www.tuyensinh.tump.edu.vn

 

Bấm vào đây để tải về đề án tuyển sinh năm 2018

Bấm vào đây để xem thông tin tuyển sinh khác năm 2018 (phụ lục 2)

Bấm vào đây để xem thông tin tuyển sinh khác năm 2018 (phụ lục 3)

Bấm vào đây để xem thông tin tuyển sinh khác năm 2018 (DSGV)