Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết Thông báo;

Xem chi tiết danh sách trúng tuyển ngành Y khoa tại đây;

Xem chi tiết danh sách trúng tuyển ngành Răng - Hàm - Mặt tại đây;

Xem chi tiết danh sách trúng tuyển ngành Dược học tại đây;

Xem chi tiết danh sách trúng tuyển ngành Y học dự phòng tại đây;

Xem chi tiết danh sách trúng tuyển ngành Điều dưỡng tại đây;

Xem chi tiết danh sách trúng tuyển ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học tại đây;