1. Đối với những thí sinh nộp tại trường thì đã có giấy báo trúng tuyển.
2. Đối với những thí sinh gửi qua đường Bưu điện thì nhà trường đã gửi giấy trúng tuyển qua đường Bưu điện về địa chỉ do các thí sinh đã khai lúc đăng ký xét tuyển đại học.

Bấm vào đây để xem danh sách chi tiết

- Ngành Y khoa

- Ngành Dược học

- Ngành Điều dưỡng

- Ngành Y học Dự phòng

- Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

- Ngành Răng Hàm Mặt

 

Ghi chú:Nếu thí sinh nào không nhận được giấy báo trúng tuyển nhưng có tên trong danh sách nhập học ở trên thì thực hiện các thủ tục cần thực hiện trước khi nhập học (bấm vào đây để xem chi tiết) và đến trường làm thủ tục nhập học từ ngày mùng 4 - 6/9/2019.