Ký hiệu: DTY
Tên đơn vị: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ website của đơn vị: tump.edu.vn

 

Bấm vào đây để xem thông tin chi tiết