Căn cứ lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 kèm theo Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Công văn số 1312/ĐHTN-ĐT ngày 12/7/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển tuyển sinh đại học năm 2017..

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 (dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia năm 2017) của Trường là 15.5 điểm. Mức điểm này được áp dụng cho tất cả các mã ngành xét tuyển sinh của Nhà trường.

 

                                                                                       HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH