1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo:
- Ngành Y đa khoa: 300
- Ngành Răng hàm mặt: 30
- Ngành Dược học: 150
- Ngành Y học dự phòng: 50
- Ngành Điều dưỡng: 150
- Ngành Xét nghiệm Y học: 50

 

Bấm vào đây để xem bản đầy đủ