Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/ TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Quy định về tuyển sinh và đào tạo các hệ: Đào tạo theo địa chỉ sử dụng, vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 ban hành theo Quyết định số 1101/QĐ-ĐHTN- ĐT ngày 01/09/2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 6009/BGDĐT-GDĐH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung chỉ tiêu đào tạo liên thông cho khu vực Tây Bắc năm 2015;

Căn cứ Công văn số 2360/ĐHTN-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Đại học Thái Nguyên về việc tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực hệ liên thông;

Căn cứ Công văn số 584/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh, đào tạo liên thông ngành Y, Dược cho khu vực Tây Bắc năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2838/ĐHTN-ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học tại Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 266/ĐHTN-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Đại học Thái Nguyên về việc đào tạo theo nhu cầu nguồn nhân lực hệ liên thông;

Căn cứ Thông báo số 432/ĐHTN-ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên thông của Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên họp ngày 08 tháng 4 năm 2016,

Trường Đại học Y- Dược thông báo cho các cơ sở y tế, các đơn vị và các cá nhân liên quan về kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông Đại học Y, Dược và Điều dưỡng năm 2016 như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

1. Ngành Y đa khoa liên thông từ trung cấp lên đại học: 120 chỉ tiêu (trong đó có 30 chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc); Đào tạo tập trung 4 năm tại trường.

2. Ngành Dược học liên thông từ trung cấp lên đại học: 60 chỉ tiêu (trong đó có 30 chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc); Đào tạo tập trung 4 năm tại trường.

3. Ngành Điều dưỡng liên thông từ trung cấp lên đại học: 50 chỉ tiêu; Đào tạo hệ vừa làm vừa học, thời gian đào tạo 4 năm, mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 3 tháng.

 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀ VÙNG TUYỂN SINH

1. Điều kiện dự thi  

1.1. Về văn bằng

Người có bằng tốt nghiệp đúng ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016) đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông vào ngành Y đa khoa, Dược học, Điều dưỡng bao gồm:

- Những người có bằng tốt nghiệp Y sĩ hoặc Y sĩ đa khoa, bằng chuyển đổi Y sĩ đa khoa đủ 36 tháng tính đến ngày 30/06/2016 được dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Y đa khoa hệ 4 năm.

- Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng, bằng chuyển đổi thành trung cấp Điều dưỡng đủ 36 tháng tính đến ngày 30/06/2016; người có bằng cao đẳng điều dưỡng được dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Điều dưỡng hệ VLVH 4 năm (khi nhập học sẽ được bảo lưu một số môn học đã học ở chương trình cao đẳng theo quy định).

- Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Dược được dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học Dược hệ tập trung 4 năm (Đối với thí sinh có bằng Cao đẳng Dược khi nhập học sẽ được bảo lưu một số môn học đã học ở chương trình cao đẳng theo quy định).

1.2. Thâm niên chuyên môn:Thí sinh đăng ký dự thi phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất là 12 tháng tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận công chức, viên chức, hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép hành nghề Y, Dược tư nhân tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 và được đơn vị cử đi học.

2.Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM CÓ

1. Phiếu đăng ký dự thi (dán ảnh đóng dấu giáp lai) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đang làm việc hoặc của cơ quan quản lý y tế từ cấp huyện, Sở Y tế hoặc cấp tương đương trở lên. Đối với các thí sinh thuộc các cơ sở y tế tư nhân Phiếu đăng ký dự thi phải có xác nhận của Sở Y tế hoặc cấp tương đương.

2. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng Y, Dược, Điều dưỡng phù hợp với ngành đăng ký dự thi (Đối với những thí sinh có bằng chuyển đổi thì nộp Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm cả 2 chương trình đã học).

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá tương đương.

3. Bản sao Giấy khai sinh.

4. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn (bản dấu đỏ) của cơ quan quản lý người lao động. Đối với thí sinh thuộc cơ sở y tế tư nhân (dấu vuông) thì Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do đơn vị quản lý người lao động cấp và có xác nhận của Sở Y tế.

5. Bản photo qua công chứng quyết định tuyển dụng, quyết định hưởng lương theo mã ngạch (nếu có) hoặc hợp đồng lao động.  

6. Bảng lương (bản photo bảng lương gốc tại phòng kế toán có đóng dấu xác nhận của cơ quan): Nộp bảng lương tháng đầu tiên đi làm và mỗi năm nộp bảng lương của các tháng 3,6,9,12(riêng quý 2 năm 2016 thí sinh nộp bảng lương đến tháng nộp hồ sơ dự tuyển); nếu thí sinh có thâm niên công tác từ 3 năm trở lên thì nộp bảng lương trong 3 năm liên tục tính đến ngày 30/6/2016; Đối với thí sinh là chủ nhà thuốc tư nhân: minh chứng về hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo Quy định (thuế môn bài, thuế thu nhập hàng năm).

7. Sổ bảo hiểm xã hội (Bản photo công chứng) và bảng kê quá trình đóng bảo hiểm (bản dấu đỏ của Bảo hiểm xã hội (từ khi đóng bảo hiểm đến tháng nộp hồ sơ).

8. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

9. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ quan khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp (thời hạn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ).

10. Hai ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 4 x 6 cm.

11. Hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận (để nhà trường gửi giấy báo dự thi, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh).

Ghi chú:Đối với thí sinh thuộc cơ sở Y, Dược tư nhân: ngoài các loại giấy tờ trên phải nộp Giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do các cấp thẩm quyền phê duyệt (bản photo công chứng).

Các giấy tờ nêu trên được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 23 cm x 33 cm. Bên ngoài ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, nơi công tác, ngành đào tạo xin dự tuyển và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ.

Cán bộ ký quyết định cử người đi học, xác nhận các giấy tờ có liên quan trong hồ sơ tuyển sinh và thí sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp hồ sơ của người xin đi học.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÔN THI TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ:từ ngày 15/04/2016 đến hết ngày 17/06/2016.

2. Địa điểm nộp hồ sơ:Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (Nhà trường không nhận hồ sơ qua đường bưu điện và không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

3. Lệ phí: 105.000đ/thí sinh (đăng ký dự thi 60.000đ và lệ phí thi tuyển 45.000đ)

4. Thời gian thi tuyển:ngày 15, 16, 17 tháng 7 năm 2016.

5. Địa điểm thi:Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên.

6. Các môn thi:Thí sinh phải dự thi 3 môn sau:

6.1. Môn cơ bản

     - Toán học: Chung cho cả 3 mã ngành Y đa khoa, Dược học và  Điều dưỡng.

6.2. Môn cơ sở ngành

     - Giải phẫu và Sinh lý: Đối với ngành Y đa khoa và Điều dưỡng.

     - Hóa phân tích: Đối với ngành Dược học

6.3. Môn chuyên ngành

     - Y đa khoa: các môn Nội, Sản, Nhi, Tổ chức và Quản lý Y tế.

     -  Dược học: các môn Bào chế, Hóa dược, Dược liệu và Dược lâm sàng.

     - Điều dưỡng: các môn Điều dưỡng Nội, Điều dưỡng Sản, Điều dưỡng Nhi và Điều dưỡng cơ bản.

V. ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÉT TRÚNG TUYỂN

            Điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

VI. TỔ CHỨC ÔN TẬP

Nhà trường tổ chức ôn thi cho các thí sinh có nguyện vọng thi vào các ngành Y đa khoa, Dược học và Điều dưỡng.

1. Thời gian ôn thi:Từ ngày 09/05/2016 đến ngày 09/07/2016.

2. Địa điểm:Đăng ký ôn thi tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên (Địa chỉ: 284 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

3. Điện thoại liên hệ:0280.3854.504; 0280.3655.652; Thí sinh xem thông tin tuyển sinh trên website của trường: http://www.tnmc.edu.vn.

 

HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS 

PGS.TS Nguyễn Văn Sơn (đã ký)