Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết Thông báo;

1. Nội dung ôn tập môn Chuyên ngành và Cơ sở ngành cho đối tượng Chuyên khoa I;

2. Nội dung ôn tập môn Chuyên ngành và môn Ngoại ngữ cho đối tượng Chuyên khoa II;

3. Nội dung ôn tập môn Chuyên ngành, Chuyên ngành gần, Cơ bản, Toán và Ngoại ngữ cho đối tượng Bác sĩ nội trú;