Thứ 6, ngày 02/06/2023

Danh sách Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển ĐH 2023

# Tiêu đề Tải về
22 Mẫu phiếu xét tuyển thẳng PTXT 301 Tải về
23 Mẫu phiếu xét tuyển sớm PTXT 303 Tải về
24 Mẫu phiếu xét tuyển ĐGNL PTXT 402 Tải về
25 Mẫu phiếu xét tuyển Dự bị ĐH PTXT 500 Tải về
26 Mẫu phiếu xét Lưu học sinh PTXT 500 Tải về