Thứ 6, ngày 02/06/2023

Danh sách Mẫu biểu tuyển sinh các năm

# Tiêu đề Tải về
14 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng đại học ngành Y khoa năm 2022 theo Đề án của Trường Tải về
15 Phiếu đăng ký xét tuyển đại học ngành Y khoa năm 2022 sử dụng kết quả đánh giá năng lực đánh giá tư duy của Đại học Quốc gia Hà Nội Tải về
16 Mẫu đơn phúc khảo kết quả tuyển sinh đại học năm 2022 Tải về
17 Mẫu đơn phúc khảo kết quả tuyển sinh đại học liên thông năm 2022 Tải về
18 Mẫu đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần Tải về