Thứ 7, ngày 23/06/2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học chính quy ngành Y khoa, Dược học và ngành điều dưỡng hệ vừa làm vừa học năm 2018

15/05/2018 09:56:52 - Lượt xem: 2714

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và Công tác tuyển sinh ÐH, CĐSP, TCSP năm 2018

11/04/2018 08:35:51 - Lượt xem: 685

Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên cung cấp thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và Công tác tuyển sinh ÐH, CĐSP, TCSP năm 2018

Chi tiết

Đề án tuyển sinh đại học chính quy và liên thông chính quy năm 2018

20/03/2018 14:51:38 - Lượt xem: 7390

Các thông tin tuyển sinh đại học chính quy và liên thông chính quy năm 2018 của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Chi tiết