Học sinh có thể truy cập vào địa chỉ Website: dangkyxettuyen.tump.edu.vn và thực hiện thử nghiệm đăng ký từ ngày 12/5/2021 đến 14h ngày 19/5/2021.
Dữ liệu đăng ký thử của thí sinh trước ngày 20/5/2021 sẽ được Quản trị hệ thống xóa và không có giá trị trong việc xét tuyển.
Bắt đầu từ 08h00 ngày 20/5/2021 đến 17h ngày 15/6/2021, học sinh trên cả nước chính thức đăng ký xét tuyển theo học bạ năm 2021 của DTY.
Trong quá trình đăng ký thử nghiệm, nếu gặp vướng mắc, học sinh liên hệ số điện thoại 0912004586 (ThS. Hồ Xuân Nhàn) hoặc 0888278799 (ThS. Ngô Thị Thanh Loan).
Trân trọng thông báo!