Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016; Công văn số 1062/ BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 của nhà trường họp ngày 25/7/2016; Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên quy định chế độ tuyển thẳng và xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

1. Tuyển thẳng và xét tuyển thẳng:

- Chỉ xét tuyển thẳng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba của một trong các môn thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Danh mục các ngành tuyển thẳng tại điểm e Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh bao gồm:


Ký hiệu trường


Tên trường/

Ngành học

Mã ngành
Môn đoạt giải
(1) (2) (3) (5)
DTY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
   
  Các ngành đào tạo đại học:    
   Y đa khoa D720101 Sinh học
  Dược học D720401 Hóa học
  Răng hàm mặt D720601

Sinh học

 

  Y học dự phòng
D720302
Sinh học
  Điều dưỡng D720501 Sinh học


- Không xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải (nhất, nhì, ba) Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia.

- Không xét tuyển thẳng thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh vào học đại học các ngành thuộc Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:  Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gửi hồ sơ về sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2016 và trước ngày 30/7/2016 nếu gửi hồ sơ về Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Hồ sơ tuyển thẳng gồm:

+ Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu)

+ Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; + Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

3. Lệ phí tuyển thẳng

Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ.

4. Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3852671/ 0280 3858713

Fax: 0280 3855710;         Website:www.tump.edu.vn