Hướng dẫn ĐĂNG KÝ xét tuyển trực tuyến phương thức xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ);

Hướng dẫn NỘP PHÍ xét tuyển trực tuyến Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ);