Bấm vào đây để xem chi tiết

 

 

Thông báo Ðiểm chuẩn và số lượng thí sinh trúng tuyển Ðại học hệ chính quy năm 2016

Thông báo thủ tục và thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Ðại học hệ chính quy năm 2016