1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Chuyên khoa I;

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi BSNT;

3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Chuyên khoa II;

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 0913286687